Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 

ตำบลกลอนโดเดิมเคยเป็นเมืองเก่า ท้าวอู่ทองเป็นผู้สร้าง ซึ่งมีทั้งชาวไทย มอญ ลาว (ลาวโซ่ง ลาวญวน) อาศัยปะปนกันในชุมชนแห่งนี้ เดิมทีนับถือพระศรีอารย์(พระศิวะ) ขณะที่กำลังสร้างเมืองนั้นเกิดโรคระบาดที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "โรคห่า" ทั้งเกิดข้าศึกโจมตี ท้าวอู่ทองจึงอพยพผู้คนไปตั้งชุมชนแห่งใหม่ที่ตำบลบ้านเก่า หรือปราสาทเมืองสิงห์ ทิ้งเมืองแห่งนี้ไว้ ทั้งที่กลอนประตูเมืองโด่อยู่อย่างนั้น จึงเรียกตำบลแห่งนี้ว่า "ตำบลกลอนโด" หลักฐานที่หลงเหลือให้เห็นชัดเจน คือแนวกำแพงเมือง และประตูเมืองด้านทิศตะวันออก บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านกลอนโด