Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
     
   
 
   
 
  • ประชาสัมพันธ์ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ วันที่ 24 มี.ค. 62
  • ประกาศ-แผนเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 /2562
  • "Kick off" 60 วันแยกขยะก่อนทิ้ง
 
ประชาสัมพันธ์ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ วันที่ 24 มี.ค. 62   - 13 มี.ค. 2562

โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการเลือกตั้งอย่างละเอียด

..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศ-แผนเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 /2562 - 10 ม.ค. 2562

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Kick off" 60 วันแยกขยะก่อนทิ้ง - 8 ม.ค. 2562

"Kick off" 60 วันแยกขยะก่อนทิ้ง กับอง..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
     
 
ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ   20 มี.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1   19 มี.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.47-003 สายบ้านหนองบัว หมู่ที่4 -บ้านหนองตะครอง หมู่ที่6 ตำบลกลอนโด   18 มี.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.47-002 สายบ้านดอนสว่าง หมู่ที่8เชื่อมต่อบ้านชุกกระเพรา หมู่ที่9 ตำบลกลอนโด   18 มี.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลอนโด ซอย 1 บ้านนายเเดง หมู่ที่ 2 บ้านกลอนโด   14 มี.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลอนโดพัฒนาซอย 8 บ้านนายสมบูรณ์   14 มี.ค. 2562   อ่านต่อ
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.47-003 สายบ้านหนองบัว หมู่ที่4 -บ้านหนองตะครอง หมู่ที่6 ตำบลกลอนโด   12 มี.ค. 2562   อ่านต่อ
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.47-002 สายบ้านดอนสว่าง หมู่ที่8เชื่อมต่อบ้านชุกกระเพรา หมู่ที่9 ตำบลกลอนโด   12 มี.ค. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
     
   
  เริ่มแล้วบรรยากาศสงกรานต์ปี56  
     
   
  บรรยากาศการเดินทางช่วงสงกรานต์
     
   
  คลิปเล่นสงกรานต์ข้าวสาร
 
     
 
 
     
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
   
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส