Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
     
   
 
   
 
  • ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส3 (ครั้งที่1)/2562
  • แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส3/2562
  • ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
 
ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส3 (ครั้งที่1)/2562   - 3 พ.ค. 2562

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส3/2562 - 29 มี.ค. 2562

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 - 26 มี.ค. 2562

อย่าลืมไปแสดงตนพร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถออกไปเลือ..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
     
 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาปู่คง หมู่ที่ 10 ตำบลกลอนโด   15 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาปู่คง หมู่ที่ 10 ตำบลกลอนโด   15 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการประดับธงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพอธีบรมราชภิเษก   22 เม.ย. 2562   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านยางเกาะ - ถนนเพ็ชรเจริญ (บริเวณบ้านลุงเป๋) หมู่ที่ 1 บ้านยางเกาะ   2 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น   10 เม.ย. 2562   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำธงสัญลักษณ์ (สีเขียว) พร้อมเสาธงและตราสัญลักษณ์   3 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกาศเรื่องยดเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านย่านเจ้า - ยางเกาะ หมู่ที่ 7 ตำบลกลอนโด   13 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกาศเรื่องยดเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านย่านเจ้า หมู่ที่ 7 ตำบลกลอนโด   13 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
     
   
  เริ่มแล้วบรรยากาศสงกรานต์ปี56  
     
   
  บรรยากาศการเดินทางช่วงสงกรานต์
     
   
  คลิปเล่นสงกรานต์ข้าวสาร
 
     
 
 
     
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
   
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส