Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
 
  โครงการจิตอาสา วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2563 ]

โครงการจิตอาสา วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562

...อ่านต่อ>>
  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นางพินิจนันท์ ปังประเสริฐโชค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด นำส [ 12 ส.ค. 2563 ]

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น.
ณ ที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

นางพินิจนันท์ ปังประเสริฐโชค นายกองค ...อ่านต่อ>>

  โครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงภายในตำบล ประจำปี 2562 [ 22 ก.ย. 2562 ]

โครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเรษฐกิจพอเพียงภายในตำบล ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์ ก็เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นำวัตถุดิบเหลือใช้กลับมาเป็นพลังงานทางเลือก หรือ เป็นเเหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเเก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 

...อ่านต่อ>>
  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีภายในตำบล ประจำปี 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด ร่วมกับ คณะครู นักเรียน ประชาชนในตำบลกลอนโด ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่วัดภายในตำบลกลอนโด และรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษาครอบครัวเป็นสุข ประจำปี 2562

...อ่านต่อ>>
  ภาพกิจกรรม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมของหรฃน่วยงาน [ 16 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง [ 17 มี.ค. 2563 ]

วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นางพินิจนันท์ ปังประเสริฐโชค นายกองค์การบริหาส่วนตำบลกลอนโด เป็นประธานในพิธี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้ ...อ่านต่อ>>

  โครงการทำบุญวันพระเสริมสร้างพลัง "บวร" [ 16 มี.ค. 2563 ]

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.00 น.
ท่านนายกพินิจนันท์ ปังประเสริฐโชค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานทุกท่าน ร่วมกันหิ้วปิ่นโตอาหารคาวหวานเข้าวัดทำบุญวันพระ ตามโครงการทำบุญวันพระเสริมสร้างพ ...อ่านต่อ>>

  ประชาคมหมู่บ้าน ตำบลกลอนโด หมู่ที่ 10 [ 2 มี.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้าน ตำบลกลอนโด หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 3 [ 26 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้าน ตำบลกลอนโด หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 2 [ 25 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาคมหมู่บ้าน ตำบลกลอนโด หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 1 [ 24 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการอำเภอยิ้มและสูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านย่านเจ้า ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี [ 11 ก.พ. 2563 ]

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 เวลา 17.00 น. นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย เเละส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านย่านเจ้า

...อ่านต่อ>>
  ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  งานวิ่ง PHO KHUN DAN Mi Ni Marathon 2020 [ 2 ก.พ. 2563 ]

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 05.00 น. นางพินิจนันท์ ปังประเสริฐโชค นายกองค์การบริหาส่วนตำบลกลอนโด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด เข้าร่วมงานวิ่ง PHO KHUN DAN Mi Ni Marathon 2020🚶‍♀️🚶‍♂️& ...อ่านต่อ>>

1 | 2 | 3 |