Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
 
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส3/2562   [ 29 มี.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562   [ 26 มี.ค. 2562 ]

อย่าลืมไปแสดงตนพร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถออกไปเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ วันที่ 24 มี.ค. 62 [ 13 มี.ค. 2562 ]

โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการเลือกตั้งอย่างละเอียด

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ-แผนเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 /2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ-แผนเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 /2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  "Kick off" 60 วันแยกขยะก่อนทิ้ง [ 8 ม.ค. 2562 ]

"Kick off" 60 วันแยกขยะก่อนทิ้ง กับองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด

เริ่ม 9 มกราคม 2562 จนถึง 9 มีนาคม 2562

...อ่านต่อ>>
  เจตจำนงสุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด [ 6 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด [ 20 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  สถิติผู้เข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด ประจำปี 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกข้อความรายงานผลประเมินผลความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ [ 20 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน [ 8 ต.ค. 2561 ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

...อ่านต่อ>>
  แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานวังเย็นเพื่อซ่อมแซม [ 4 ต.ค. 2561 ]

แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานวังเย็นเพื่อซ่อมแซม ตั้งแต่วันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 และสามารถใช้งานได้ตามปกติในวันที่ 8 ตุลาคม 2561

...อ่านต่อ>>
  แจ้งงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่เพียงพอ [ 1 ต.ค. 2561 ]

แจ้งงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนโครงการเกินกว่าเป้าหมาย

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |