Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
 
  ทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง   [ 5 พ.ค. 2564 ]

อบต.กลอนโด โดยท่านพินิจนันท์ ปังประเสริฐโชค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณสามเเยกยางเกาะ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.

...อ่านต่อ>>
  สถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด พ.ศ 2564   [ 5 พ.ค. 2564 ]

สถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด พ.ศ.2564 (5 เดือนเเรกของปี)

...อ่านต่อ>>
  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด

อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ  2563

...อ่านต่อ>>
  คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่   [ 5 พ.ค. 2564 ]

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่

...อ่านต่อ>>
  จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ...   [ 23 เม.ย. 2564 ]

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ให้บุคคลซึ่งใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงและอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ...

...อ่านต่อ>>
  จัดกิจกรรมอบรมโครการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลกลอนโด ประจำปี 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด จัดกิจกรรมอบรมโครการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลกลอนโด ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกลอนโด

...อ่านต่อ>>
  ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษี/ลูกหนี้กองทุนต่างๆขอให้มาชำระหนี้ด้วยตนเองและรับใบเสร็จ [ 21 ม.ค. 2564 ]

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษี/ลูกหนี้กองทุนต่างๆขอให้มาชำระหนี้ด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้งพร้อมตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง....

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เรื่องมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]

ประกาศ เรื่องมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

...อ่านต่อ>>
  จังหวัดให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่ออยู่ในบริเวณตลาด ตลาดนัด และตลาดน้ำทุกแห่ง   [ 21 เม.ย. 2564 ]

จังหวัดให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่ออยู่ในบริเวณตลาด ตลาดนัด และตลาดน้ำทุกแห่ง นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจ ...อ่านต่อ>>

  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ   [ 20 เม.ย. 2564 ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อปรับปรุงงานบริการภาครัฐ..จึงขอเชิญชวนผู้ใช่บริการของภาครัฐทำแบบสอบถามโดยการโหลด QR Code ด้ ...อ่านต่อ>>

  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019   [ 16 เม.ย. 2564 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด ได้จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 15-16 เมษายน 2564 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ วัดเขาปู่คงและ ร้านอาหารชัยแกงป่า..

...อ่านต่อ>>
  พิธีเปิดกิจกรรมบัณฑิตน้อย [ 8 เม.ย. 2564 ]

อบต.กลอนโด โดยท่านพินิจนันท์ ปังประเสริฐโชค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโดเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และให้โอวาทแก่นักเรียนที่เรียนจบการศิกษาในปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.

...อ่านต่อ>>
  กรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสานปาล์มน้ำมัน ปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]

กรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสานปาล์มน้ำมัน ปี 2564

...อ่านต่อ>>
  โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เป็นโรคติดเชื้อในโค-กระบือ [ 30 มี.ค. 2564 ]

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด

#ด่วน!!!โรคลัมปี สกิน ตอนนี้

ระบาดใน ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร

ฝากพี่น้องเกษตรกรหมั่นสังเกตุวัวถ้ามีตุ่มมีผื่นให้รีบแยกสัตว์ออกจากฝูง แล้วเรียกหมอดูอาการอย่าปล่อยไว้นาน

#อ ...อ่านต่อ>>

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย [ 26 มี.ค. 2564 ]

ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสวนสาธารณะ ม.10 ต.กลอนโดไปจนถึงบริเวณก่อนถึงปั๊มเชลล์ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |