ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]