ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี" และ "นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี" ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ เขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ [ 12 พ.ย. 2563 ]