จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ... [ 23 เม.ย. 2564 ]

              

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ให้บุคคลซึ่งใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงและอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ...