รียนเชิญพี่น้องประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาอยุ่ในตำบลกลอนโด ที่ยังไม่เคยลงชื่อรับวัคซีนกับหน่วยงานใดๆ หากท่านมีความประสงค์จะรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม [ 14 มิ.ย. 2564 ]