โครงการรถ MObile พาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก [ 8 ก.ค. 2564 ]

              

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการรถ MObile พาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จัดรถเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ฯลฯ โดยรถ Mobile จะหมุนเวียนเข้าไปจำหน่ายสินค้าตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในตารางจุดจำหน่ายสินค้า จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจสามารถมาเข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามวันเเละเวลาที่กำหนดไว้..