ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข็ม ให้แสดงหลักฐานกั [ 21 ก.ค. 2564 ]

              

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข็ม

ให้แสดงหลักฐานกับ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ ดังนี้

1.เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต

2.ถ้าไม่มีข้อ1 ให้ลงทะเบียนการเดินทางพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ "หยุดเชื้อเพื่อชาติ"เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่

3.ให้ลงทะเบียนผ่านแอฟพลิเคชัน ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ