Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
 
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 6132 กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 7 ต.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 82-8281 กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง  [ 7 ต.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 8211 กาญจนบุรี , บต 2042กาญจนบุรี , 83 0325 กาญจนบุรี และกม 4918 กาญจนบุนร ของสำนักปลัด  [ 7 ต.ค. 2564 ]  
>> กำหนดเกณฑ์อัตราการสื้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายในแต่ละครั้งสำหรับรถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์และเครื่องจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 1 ต.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 28 ก.ย. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 28 ก.ย. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 คน  [ 27 ก.ย. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการรักษาความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  [ 29 ก.ย. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานธุรการและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  [ 27 ก.ย. 2564 ]  
>> การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 20 ก.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด  [ 16 ก.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) สำหรับกองช่าง  [ 16 ก.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ  [ 8 ก.ย. 2564 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |