Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
 
>> แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564  [ 31 มี.ค. 2564 ]
>> รายงานแสดงผลการดำเนินงาน  [ 7 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง  [ 5 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม ยู เอส ที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร) สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง  [ 5 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวน 380 จุด ภายในตำบลกลอนโด  [ 5 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาติดไฟฟ้าแสงสว่างประจำจุดตรวจบริการประชาชน  [ 8 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทานถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนด้วย 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน  [ 21 เม.ย. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  [ 22 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  [ 22 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654  [ 24 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) , เครื่อพิมพ์ Mulitfunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี] ของกองคลัง  [ 19 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลกลอนโดทั้ง 11 หมู่บ้าน  [ 25 มี.ค. 2564 ]
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 23 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 12 มี.ค. 2564 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |