Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
 
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 8103 กาญจนบุรี  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกข ย ะ หมายเลขทะเบียน 82-8281 กาญจนบุรี  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิมเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะขามเฒ่าและศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดยางเกาะ จำนวน 2 รายการ  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดยางเกาะ  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะขามเฒ่า  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายทุ่ง (บ้านนายเดี่ยว) หมู่ที่ 8 บ้านดอนสว่าง  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านย่านเจ้า  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
>> งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายร่วมใจ2 ซอย3 หมู่6  [ 14 เม.ย. 2563 ]
>> งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  [ 15 เม.ย. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้งให้แก่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลอนโด หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) เพื่อการช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่ในกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (น้ำดื่ม) เพื่อการช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่ในกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค) เพื่อการช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่ในกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นมยูเอสที ชนิดกล่อง(รสจืด) ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลกลอนโด จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564  [ 30 มิ.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |