Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
 
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับทีี่ 2) [ 30 ม.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  🔔🔔เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563🔔🔔 สำหรับท่านที่มีที่ดิน หรือที่ครอบครองในเขต อบต.กลอนโด (ที่มีที่อยู่ในตำบลกลอนโด) [ 26 พ.ค. 2563 ]

📣ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด 📣

🔔🔔เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563🔔🔔
สำหรับท่านที่มีที่ดิน หรือที่ครอบครองในเขต อบต.กลอนโด (ที่มีที่อยู่ในตำบลกลอนโด)

อ่านต่อ>>
  โครงการแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลกลอนโด [ 13 ก.พ. 2563 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโดได้จำทำโครงการแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลกลอนโด  เพื่อชี้แจ้งการเเบ่งประเภที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บภาษีจริงในปี พ.ศ.2563 - 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บริเวณตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด ใ ...อ่านต่อ>>

  เตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 พ.ค. 2562 ]

เรื่อง กฏหมายเเละการเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

...อ่านต่อ>>
  เตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ในปี 2563 [ 6 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการออกสำรวจภาษีฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศยกเลิกการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในเขตตำบลกลอนโด [ 10 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดิน ปี 2521-2524 มาใช้ประเมินปี 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเสียภาษี [ 26 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  แผ่นพับ [ 30 ม.ค. 2560 ]

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

...อ่านต่อ>>
1 | 2 |