Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
 
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-0325  [ 6 มิ.ย. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกบดอัดเเน่น สายบ้านนายบุญนาค หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว  [ 4 มิ.ย. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังซ่อมแซม บริเวณสายบ้านตาบัว หมู่ที่ 1 บ้านยางเกาะ  [ 4 มิ.ย. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุกบดอัดเเน่น ซอย 7 หมู่ที่ 2 บ้านกลอนโด  [ 4 มิ.ย. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ตำบลกลอนโด  [ 6 มิ.ย. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คซ่อมเเซมรถบรรทุขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8281 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0001  [ 30 พ.ค. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8281 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0001  [ 31 พ.ค. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อ ใช้สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  [ 31 พ.ค. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาระบายผ้าสีม่วง-เหลือง เพื่อใช้สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  [ 31 พ.ค. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ใช้สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  [ 31 พ.ค. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ร่วมงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  [ 31 พ.ค. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งเเช่น้ำดื่ม ใช้สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  [ 31 พ.ค. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง พร้อมตกแต่ง ใช้สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  [ 31 พ.ค. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนิราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ใช้สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  [ 31 พ.ค. 2562 ]  
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า และอุปกรณ์ร่วม ฯลฯ สำหรับกิจการไฟฟ้าภายในตำบลกอนโด  [ 16 พ.ค. 2562 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |