ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8103 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0003 [ 10 ม.ค. 2562 ]