ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมานเลขครุภัณฑื 420-48-0013 [ 23 ม.ค. 2562 ]