ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คซ่อมเเซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-0325 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-49-0001 [ 30 ม.ค. 2562 ]