ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศการเลือกตั้งสมาชิกผู้เเทนราษฎร พ.ศ.2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]