ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.47-002 สายบ้านดอนสว่าง หมู่ที่8เชื่อมต่อบ้านชุกกระเพรา หมู่ที่9 ตำบลกลอนโด [ 12 มี.ค. 2562 ]