ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.47-003 สายบ้านหนองบัว หมู่ที่4 -บ้านหนองตะครอง หมู่ที่6 ตำบลกลอนโด [ 12 มี.ค. 2562 ]