ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8281 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0001 [ 1 มี.ค. 2562 ]