ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลอนโด หมู่ที่ 5 ตำบลกลอนโด [ 2 ส.ค. 2562 ]