ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ เพื่อใช้สำหรับโครงการฌฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]