ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนคัดเเยกผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว [ 12 ก.ย. 2562 ]