ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลุ่มดงยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลกลอนโด องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 ม.ค. 2563 ]