ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายซอย 3 - เขาทะลุ บ้านชุกกระเพรา หมู่ที่ 9 ตำบลกลอนโด พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 1 สาย [ 16 เม.ย. 2563 ]