ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายร่วมใจ 2 ซอย 3 บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 6 ตำบลกลอนโด กว้าง 5เมตร ยาว 2,700เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500เมตร 1 สาย [ 16 เม.ย. 2563 ]