ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ 1 ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตะครอง [ 2 ส.ค. 2564 ]