ท่านเห็นควรให้มีการศึกษางานที่ใด
ชลบุรี
ภูเก็ต
เชียงใหม่
โคราช
แสดงผลโหวต